Privacy Policy

Marieke Zwagerman beheert en is eindverantwoordelijk voor de organisatie (Zaagmolenstraat 14, 1052 HD Amsterdam). Zij is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in haar organisatie en ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor jouw privacy te zorgen. Dit privacy beleid geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Marieke Zwagerman/Bureau MEZpiration gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Marieke Zwagerman/Bureau MEZpiration je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat je persoonsgegevens door Marieke Zwagerman/Bureau MEZpiration beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Marieke Zwagerman/Bureau MEZpiration verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Bureau MEZpiration en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer,
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren. Je persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Welke gegevens verzamelen wij:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • bankrekeningnummer enkel bij afname van een product van Bureau MEZpiration

Doeleinden

We gebruiken je e-mailadres en volledige naam voor het versturen van de Bureau MEZpiration nieuwsbrief, de mails voor als je je hebt ingeschreven voor een gratis challenge, of om op de hoogte te worden gehouden over aankomende activiteiten. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van deze nieuwsbrief en mails. Omdat wij samenwerken met MailChimp worden je e-mail adres en volledige naam overgebracht naar de MailChimp servers en daar ook opgeslagen. MailChimp heeft daarbij ook het recht deze gegevens te delen met subverwerkers.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op www.bureaumezpiration.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Websites van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die via deze website kunnen worden bezocht.

Wijzigingen

Privacy beleid Bureau MEZpiration behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens

De bezoeker dan wel afnemer van een product van Bureau MEZpiration heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.
Je hebt het recht om de toestemming om je gegevens te bewaren, zolang je ingeschreven staat op mijn mailinglist, in te trekken. Je kunt ons op elk moment vragen je gegevens te verwijderen of je zelf uitschrijven wanneer je een bericht van Marieke Zwagerman/Bureau MEZpiration ontvangt. Als je je per direct wilt laten verwijderen uit de mailinglist, stuur dan een e-mail naar info@bureaumezpiration.nl. Dan zullen wij je binnen 5 werkdagen bevestigen dat je gegevens zijn verwijderd. Marieke Zwagerman/Bureau MEZPiration kan de persoon in kwestie in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.bureaumezpiration.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.